Full furnished house for rent in Gacuriro at $1500 / Maison entièrement meublée à louer à Gacuriro à 1500 $ / Inzu irimo ibikoresho yo gukodesha in Gacuriro ku $ 1500